Een webformulier testen, zo doet u dat!

Webformulieren testen

Webformulieren grondig testen is belangrijk omdat u hiermee voorkomt dat bezoekers gefrustreerd raken of erger nog dat het formulier niet werkt. In deze blog leest u alles over hoe u webformulieren op een efficiënte wijze kan testen en welke formulier onderdelen hierbij zeker meegenomen dienen te worden.

Hoe een webformulier testen?

Het is belangrijk om uw webformulieren niet eenmalig maar herhaaldelijk te blijven testen. Voordat u een nieuw formulier (onderdeel) op uw website zet maar ook als een formulier al enige tijd op uw website staat.

Neem bij het testen ten minste de volgende onderdelen mee:

 1. Basis functionaliteiten

  Het meest voor de hand liggende onderdeel van het testen van een webformulier is controleren of de basis functionaliteiten (nog steeds) werken. Check hierbij of het formulier daadwerkelijk goed laadt op de pagina, of er geen formulier onderdelen missen en of alle stappen doorlopen kunnen worden.
 2. Afhankelijkheden

  De meest webformulieren bevatten afhankelijkheden. Met afhankelijkheden kunt u stappen of velden in uw formulier tonen of verbergen gebaseerd op de data die een gebruiker aanlevert. Ga tijdens het testen na of alle afhankelijkheden nog goed werken.
 3. Validatiemeldingen

  Als een formulierveld niet of incorrect ingevuld wordt, kunt u een validatiemelding tonen. Controleer tijdens het testen altijd of er nergens in het formulier validatiemeldingen missen en de validatiemeldingen duidelijk zijn.
 4. Toegankelijkheid

  Het is belangrijk om via verschillende kanalen, browsers en op verschillende schermgroottes te testen of uw formulier goed toegankelijk is. Controleer daarnaast of het formulier toegankelijk is voor alle mensen, ook voor ouderen en mensen met een beperking. Test bijvoorbeeld of het formulier goed doorlopen kan worden met alleen het toetsenbord of gebruik WCAG test-software.
 5. Bedanktpagina

  Nagenoeg ieder formulier bevat een bedanktpagina, welke getoond wordt na afronding van het formulier. Deze pagina hoort automatisch te verschijnen, maar het komt wel eens voor dat een bedanktpagina per ongeluk niet zichtbaar is. Controleer daarom tijdens het testen van een webformulier altijd of de bedanktpagina wordt getoond en of de tekst, indien van toepassing, beschrijft wat voor de formuliergebruiker de volgende stap is.
 6. Koppelingen

  Veel webformulieren bevatten koppelingen met externe services. Voorbeelden van externe services waarmee in een webformulier vaak een koppeling wordt gemaakt zijn postcode-opzoek services, calculatie-services en backoffice's. Controleer tijdens het testen of alle koppelingen in uw formulier (nog steeds) goed werken.
 7. E-mail en pdf

  Aan veel webformulieren zijn e-mails en/of pdf's gekoppeld. Direct na het afronden van een formulier wordt er vaak een bevestigings e-mail verzonden met als bijlage een pdf bestand. Hierin kan een samenvatting van de in het formulier aangeleverde gegevens worden opgenomen. Een ander voorbeeld van een bij een formulier horende e-mail is een opslaan voor later e-mail. In e-mails en pdf’s kunt u de in het formulier verzamelde data terug laten komen. Controleer tijdens het testen van formulieren of de e-mails en pdf's daadwerkelijk verzonden worden, of de verzamelde data correct wordt getoond en of er geen fouten zitten in het uiterlijk van de e-mails en pdfs.
 8. Monitoring

  De mogelijkheid bestaat om door middel van automatische webmonitoring doorlopend toezicht te houden op uw webformulieren. Is een formulier of een service in een formulier niet beschikbaar? Dan ontvangt u hiervan direct een melding. Hierdoor komt u nooit voor verrassingen te staan en kunt u problemen zo snel mogelijk oplossen.

Webformulieren testen met NovuDialog

Het NovuDialog platform is zo ontworpen dat u formulieren efficiënt kunt testen om zo de kwaliteit van uw formulieren hoog te houden. In het platform kunt u werken met verschillende omgevingen (environments) in een OTAP (Ontwikkel-Test-Acceptatie-Productie) straat. Ook is monitoring goed in te richten in het platform. Dit betekent dat u automatisch een melding kunt ontvangen als bijvoorbeeld een formulier of een service in uw formulier niet beschikbaar is.
Plan een demo van het NovuDialog platform gemakkelijk in via onderstaande button.

NovuDialog demo