Dymische formulieren door geavanceerde afhankelijkheden

Eenvoudig complexe afhankelijkheden inregelen

Met NovuDialog kunnen gemakkelijk afhankelijkheden worden verwerkt in uw formulieren. Door te werken met afhankelijkheden kunt u formuliergebruikers enkel die vragen en teksten tonen die relevant zijn. Hiermee leidt u formuliergebruikers op een overzichtelijke, logische en dus gebruikersvriendelijkere manier door uw formulier. Met NovuDialog kunt u door middel van afhankelijkheden:

  • Formulier velden verbergen of tonen: Afhankelijk van gegeven antwoorden in uw formulieren, wilt u wellicht een aanvullend formulierveld of extra stuk tekst juist wel of niet tonen. Dit stelt u gemakkelijk in met NovuDialog.
  • Afhankelijkheden met meerdere regels toevoegen: De kans is aanwezig dat u formuliervelden of vragen heeft die afhankelijk zijn van meerdere antwoorden. Zo kan de mogelijkheid tot het mogen afsluiten van bepaalde dekkingen voor een autoverzekering bijvoorbeeld afhangen van de leeftijd van de bestuurder én van bepaalde autogegevens. Ook dit soort geavanceerde afhankelijkheden kunnen met NovuDialog relatief eenvoudig worden ingeregeld.
  • Stappen overslaan: Vaak wordt er per formulierstap informatie opgevraagd over een bepaald onderwerp. De kans is groot dat bepaalde onderwerpen, en dus formulier stappen, niet relevant zijn voor bepaalde formuliergebruikers. NovuDialog stelt u daarom ook in staat om door middel van afhankelijkheden in te regelen dat complete formulierstappen enkel worden uitgevraagd als deze relevant zijn.