Toegankelijkheid

Formulieren toegankelijk voor alle internetgebruikers

De W3C Web Accessibility Initiative (WAI) heeft een reeks richtlijnen opgesteld (WCAG 2.1) om de toegankelijkheid van het internet te verbeteren voor alle mensen, dus ook voor ouderen en mensen met een beperking.

Hoewel veel grote organisaties ervoor kiezen om vrijwillig aan de WCAG-richtlijnen te voldoen, zijn sommige wettelijk verplicht. In Nederland geldt dit voor (semi) overheidsorganisaties. Zij zijn wettelijk verplicht om te voldoen aan niveau A en AA van de WCAG 2.1.

NovuDialog’s controls voldoen aan de W3C richtlijnen. Daarnaast kunt u bepaalde zaken toevoegen aan uw formulier om mensen met een beperking nog meer te helpen. Denk bijvoorbeeld aan een lettertype voor dyslexie en contrastinstellingen.