Vooraf ingevulde velden

Verbeter de gebruikerservaring

Wilt u de ervaring beter, sneller en gemakkelijker maken voor uw formuliergebruikers? Creëer dan formulieren waarin de bekende data al vóóringevuld is (pre-fill).

Waar kunt u bekende data vandaan halen?

U kunt ervoor kiezen om bekende data uit verschillende bronnen halen. Vul bijvoorbeeld formuliervelden met data die u heeft opgeslagen in uw CRM of backoffice systeem.

Een andere optie is om data uit bronnen buiten uw organisatie te halen. Door middel van social-autofill kunt u bijvoorbeeld en vullen met data die social media platformen kunnen aanleveren.

Ook kunt u ervoor kiezen om een reeks van formulieren te creëren. Bewaar de data die in het begin van de reeks is aangeleverd. Wordt er in een volgend formulier weer om deze data gevraagd? Zorg er dan voor dat deze data vooraf staat ingevuld.

De technische mogelijkheden

Het NovuDialog platform ondersteunt verschillende mogelijkheden om formulieren te creëren waarin voor bepaalde vragen al een antwoord vooraf is ingevuld:

  1. Parameter link: Aan de URL van het formulier voegen we zichtbare parameters toe. Met deze parameters geeft u aan welke datavelden ingevuld moeten worden.
  2. Encrypted link: Aan de URL van het formulier voegen we datavelden in een versleutelde parameter toe.
  3. Webservice: Haal data op van een andere plek. Wanneer er een nieuw formulier geopend wordt, wordt deze data met behulp van een webservice API opgehaald. Vervolgens wordt de data automatisch in het formulier gevuld. Meestal is hiervoor slechts één ID nodig die aan de URL van het formulier wordt toegevoegd.
  4. Sessie opslag: Geef per vraag in een formulier aan of het antwoord onthouden moet worden. Wordt er tijdens dezelfde browsersessie in een ander of in hetzelfde formulier weer om dezelfde data gevraagd dan wordt deze data automatisch ingevuld.
  5. Lokale opslag: Geef per vraag in een formulier aan of het antwoord onthouden moet worden. Word in dezelfde browser, in een ander of in hetzelfde formulier, weer om dezelfde data gevraagd dan wordt deze data automatisch ingevuld.
  6. Default waarde: Ieder formulierveld kunt u van een standaardwaarde voorzien. Deze waarde kan aangepast worden door de gebruiker.