Overheidsorganisaties willen meer grip op webformulieren, NovuDialog biedt uitkomst!

webformulieren overheid

Burgers kunnen tegenwoordig verschillende zaken regelen door middel van digitale formulieren op de websites van overheidsorganisaties. Denk bijvoorbeeld aan het aanvragen van een uitkering, het doorgeven van een adreswijziging of de belastingaangifte. Uit een rapport van de Nationale ombudsman (2019) blijkt dat webformulieren van de overheid veelal niet als gebruikersvriendelijk worden ervaren en dat overheidsinstanties vaak niet in staat zijn om hun formulieren snel te wijzigen op basis van burger feedback. Het NovuDialog platform biedt hierin uitkomst.

Webformulieren voor de overheid ontwikkelen

Overheidsinstanties hebben vaak een grote hoeveelheid digitale formulieren. Van simpele contact formulieren tot meer complexe formulieren. De Nationale ombudsman laat zien dat er op dit moment onvoldoende rekening wordt gehouden met de wensen die burgers hebben omtrent de gebruikersvriendelijk van deze formulieren. De ombudsman geeft aan dat dit leidt tot veel extra werk en inefficiëntie voor overheidsorganisaties. Gebruiksvriendelijkheid van een formulier zit hem bijvoorbeeld in:

  • Overzichtelijkheid en begrijpelijk taalgebruik
  • Validatiemeldingen en fouten makkelijk kunnen herstellen
  • Stappen automatisch kunnen overslaan indien van toepassing (afhankelijkheden)
  • Snel een bevestigingsmail ontvangen

Het NovuDialog platform van Novusoft is gemaakt om dit soort gebruiksvriendelijke formulieren efficiënt te kunnen bouwen én beheren.

De Nationale ombudsman stelt in zijn rapport ook dat het belangrijk is dat de burger, die toekomstige gebruiker is, al meedenkt en kijkt tijdens de ontwikkeling van formulieren. In het NovuDialog platform kunnen gemakkelijk werkende prototypes van formulieren worden gecreëerd. Hierdoor kunnen de formulieren al in de ontwikkelfase door gebruikers worden getest op gebruiksvriendelijkheid.

Onderzoek Bekijk het rapport

Webformulieren goed kunnen beheren is zeer belangrijk!

Het goed kunnen blijven wijzigen en optimaliseren als een formulieren eenmaal in gebruik is, is zeer belangrijk. Ditzelfde wordt benadrukt in rapport van de Nationale ombudsman. Hierin stelt hij dat overheidsinstanties actief op zoek moeten gaan naar gebruikersfeedback op formulieren en dat zij op basis hiervan hun formulieren snel en continu moeten verbeteren. Uit het onderzoek blijkt dat op dit moment gebruikersfeedback door overheidsinstanties niet of niet altijd meteen kan worden verwerkt en dat overheidsinstanties hier meer grip op willen hebben.

Eenvoudig wijzigen en optimaliseren in NovuDialog

Het NovuDialog platform is gebouwd om het probleem van het niet goed kunnen blijven beheren van formulieren na eerste livegang op te lossen. Het platform bevat namelijk een online omgeving met daarin een overzicht van alle formulieren en een no-code editor. Organisaties kunnen deze no-code editor gebruiken om hun formulieren gemakkelijk te wijzigen en via a/b testen te optimaliseren. Met deze editor kan gebruikersfeedback dus ook snel worden verwerkt.

Webformulieren beheren in NovuDialog's no-code editor

Vraag een demo aan

Naast het goed kunnen wijzigen van webformulieren zijn er nog een heel aantal andere zaken belangrijk. Zo moeten formulieren voor de overheid bijvoorbeeld veilig zijn en makkelijk gedistribueerd kunnen worden. Daarnaast moeten formulieren toegankelijk zijn voor iedereen, dus ook voor mensen met een beperking. In een interactieve demo vertellen wij u graag meer over het NovuDialog platform en waarom het platform zeer geschikt is om er gebruiksvriendelijke, veilige en toegankelijke formulieren voor overheidsorganisaties mee te bouwen én beheren.

NovuDialog demo